Tag » ZUS

SN: Firma ma prawo domagać się od pracownika zwrotu zapłaconych przez nią składek

Wczorajsza uchwała Sądu
Najwyższego jest korzystna dla pracodawców.
Jeśli wbrew przepisom nie odprowadzali składek od
wynagrodzenia pracowników i dopełnili ten
obowiązek po terminie, mogą domagać się
od podwładnych zwrotu opłaconej za nich
części składek, którą powinni
sfinansować zatrudnieni. W takim wypadku zainteresowani
otrzymywali bowiem zawyżoną wypłatę
– ich wynagrodzenie nie zostało pomniejszone o
wpłaty do ZUS finansowane przez samego pracownika.

Cięcie OFE coraz bliżej. Dziś trzecie czytanie rządowego projektu

Projekt przewiduje, że ponad 50 proc. oszczędności zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych ma być przekazanych do ZUS-u.

Więcej czasu na odzyskanie składek

Firma ma prawo domagać się od
pracownika zwrotu zapłaconych przez nią danin.
Termin przedawnienia jest liczony od dnia rozliczenia
się z ZUS

OFE: historia nieznana

A może to bez sensu, że kupujemy
obligacje, by dofinansować ZUS, aby ten mógł
przekazać OFE pieniądze, za które kupią
nasze obligacje? To zdanie wypowiedziane podczas narady w
Ministerstwie Finansów dało początek reformie
emerytur

Minister pracy zdradza szczegóły rządowego projektu zmian w OFE

Zakaz reklam, obowiązek wypłaty emerytur przez ZUS – oto podstawowe założenia reformy OFE. Szczegóły zmian przedstawił w Sejmie minister pracy, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Strona 1 z 11